به سايت وكالت خوش آمديد :: اموال منقول و غیر منقول
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
چهارشنبه - ۴ فروردين ۱۳۸۹ اموال منقول و غیر منقول
نويسنده : مصطفی صفری
بسم الله الرحمن الرحیم

اموال به چندین قسم تقسیم می شود که ما در این بخش فقط به بحث اموال منقول و غیر منقول که به نظر بنده می توان مهمترین بخش از اموال باشد می پردازم.

در ماده 11 قانون مدنی اموال را به مال منقول و مال غیر منقول تقسیم کرده است.

در اموال غیر منقول

در ماده 12 قانون مدنی این قانون مال غیر منقول را تعریف کرده است که شاید این قانون براساس اهمیتی که این مال دارد نخست این مال را تعریف کرده است ودیدیم که در ماده 11 اول سخن از مال منقول آمده است وماده12 در تعریف مال غیرمنقول شرح می دهد که این مال مالی است که نتوان آن را جابه جا کرد و درصورت جابه جایی یا به خود مال و یا به محل آن اسیب وارد می شود.

در ماده 13 همان قانون فوق الذکر مثال های درباره این اموال غیر منقول آورده شده است که ما می توانیم بگوییم در عرف حقوق به مادتینی که در آنها سخن از مثال های است میتوان ماده مثلی نام گذارد.در ماده فوق الذکر اراضی – ابنیه-و آسیا و هرجیز که که در بنا منصوب است و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است

در ماده 14 که باید گفت لزومی برای این ماده نبوده است و قانونگذار ایران هدف از آوردن این ماده تاکید موکد بوده است باز هم مثال های در مورد مال منقول و غیر منقول آورده است.مانند آینه- پرده نقاشی – و مجسمه که در بنا منصوب است و در صورت جا به جایی آن خود مال یا محل آن آسیب می بیند در اموال غیر منقول می باشد.

در ماده 15 همان قانون قانونگذار ثمره و حاصل تا مادامی که چیده یا درو نشده است و هنوز بر روی درخت یا بر روی زمین زراعی می باشد غیر منقول معرفی میکند و در ادامه این ماده تشریح می کند که همان قسمت که جیده یا درو شده است جزء اموال منقول می باشد.

در ماده 16 قانونگذار ایران مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادامی که بریده و کنده نشده باشد جزء امال غیر منقول معرفی می نماید

ماده 17 قانونگذار ایران به طور بسیار زیبایی اموال منقول را غیر منقول معرفی می کند در بیان این ماده حیوانات – و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای عمل زراعت لازم و مالک آن را برای عمل زراعت تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک ودر حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو ویا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده است.قانونگذار ایران برای عمل زراعت ارزش بسیار قائل شده است و برای اینکه اقتصاد ایران در زمان وضع قانون بر پایه کشاورزی استوار بوده است و برای اینکه عمل زراعت توقف پیدا نکند این اموال را در اموال غیر منقول آورده است که برای توقیف این اموال نتوان این اموال را مانند اموال منقول به راحتی توقیف کرد و برای صلاحیت محاکم برای رسیدگی هر جا که مال غیر منقول می باشد .آنجا اقامه دعوی خواهد شد و در اینجا هوش قانونگذار که به تمام امور اقتصادی توجه نشان داده است را باید ستود.

در ماده 18 قانونگذار ایران حق انتفاع از اشیاغبر منقوله مانند حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبورو حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است قانوگذار ایران در این ماده این حق ها را جزء مال غیر منقوله آورده است فقط برای رسیدگی وصلاحیت محاکم آنها را غیر منقول کرده است. این ماده را غیر منقول تبعی مگویند

در اموال منقول

ماده 19 قانون مدنی در تعریف مال منقول می نویسند اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر امکان داشته باشد و در صورت جابه جایی به محل و خود شی ء خسارت و ضرری وار نگردد.و درست می توان گفت متضاد تعریف مال غیر منقول می باشد.

ماده 20 قانون فوق الذکرکلیه قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول معرفی می کند ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. در بیان این ماده می توان گفت در اموال منقول هرجا که خوانده وجود دارد اقامه دعوی خواهد شد و اگر خوانده دعوی مجهول المالک بود هرجا که مال منقول می باشد آ نجا که مال منقول وجود دارد انجا اقامه دعوی خواهد شد ودر مطالب بالا در اموال غیر منقول دیدیم که هر جا اموال غیر منقول وجوذ دارد آنجا اقامه دعوی خواهد شد .

ماده 21 مثال های برای اموال منقول قانونگذار اورده است قانونگذار انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایق ها و اسیاها و حمام های که در روی رودخانه و در یاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه ها که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه عمل آید.

ماده 22.قانونگذار ایران در این ماده مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته باشد داخل در منقول است و اگر در داخل بنا به کار رفت داخل در اموال غیر منقوله می باشد.


منابع: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
نام :
 
اموال منقول و غیر منقول
نويسنده : مصطفی صفری
بسم الله الرحمن الرحیم

اموال به چندین قسم تقسیم می شود که ما در این بخش فقط به بحث اموال منقول و غیر منقول که به نظر بنده می توان مهمترین بخش از اموال باشد می پردازم.

در ماده 11 قانون مدنی اموال را به مال منقول و مال غیر منقول تقسیم کرده است.

در اموال غیر منقول

در ماده 12 قانون مدنی این قانون مال غیر منقول را تعریف کرده است که شاید این قانون براساس اهمیتی که این مال دارد نخست این مال را تعریف کرده است ودیدیم که در ماده 11 اول سخن از مال منقول آمده است وماده12 در تعریف مال غیرمنقول شرح می دهد که این مال مالی است که نتوان آن را جابه جا کرد و درصورت جابه جایی یا به خود مال و یا به محل آن اسیب وارد می شود.

در ماده 13 همان قانون فوق الذکر مثال های درباره این اموال غیر منقول آورده شده است که ما می توانیم بگوییم در عرف حقوق به مادتینی که در آنها سخن از مثال های است میتوان ماده مثلی نام گذارد.در ماده فوق الذکر اراضی – ابنیه-و آسیا و هرجیز که که در بنا منصوب است و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است

در ماده 14 که باید گفت لزومی برای این ماده نبوده است و قانونگذار ایران هدف از آوردن این ماده تاکید موکد بوده است باز هم مثال های در مورد مال منقول و غیر منقول آورده است.مانند آینه- پرده نقاشی – و مجسمه که در بنا منصوب است و در صورت جا به جایی آن خود مال یا محل آن آسیب می بیند در اموال غیر منقول می باشد.

در ماده 15 همان قانون قانونگذار ثمره و حاصل تا مادامی که چیده یا درو نشده است و هنوز بر روی درخت یا بر روی زمین زراعی می باشد غیر منقول معرفی میکند و در ادامه این ماده تشریح می کند که همان قسمت که جیده یا درو شده است جزء اموال منقول می باشد.

در ماده 16 قانونگذار ایران مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادامی که بریده و کنده نشده باشد جزء امال غیر منقول معرفی می نماید

ماده 17 قانونگذار ایران به طور بسیار زیبایی اموال منقول را غیر منقول معرفی می کند در بیان این ماده حیوانات – و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای عمل زراعت لازم و مالک آن را برای عمل زراعت تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک ودر حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو ویا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده است.قانونگذار ایران برای عمل زراعت ارزش بسیار قائل شده است و برای اینکه اقتصاد ایران در زمان وضع قانون بر پایه کشاورزی استوار بوده است و برای اینکه عمل زراعت توقف پیدا نکند این اموال را در اموال غیر منقول آورده است که برای توقیف این اموال نتوان این اموال را مانند اموال منقول به راحتی توقیف کرد و برای صلاحیت محاکم برای رسیدگی هر جا که مال غیر منقول می باشد .آنجا اقامه دعوی خواهد شد و در اینجا هوش قانونگذار که به تمام امور اقتصادی توجه نشان داده است را باید ستود.

در ماده 18 قانونگذار ایران حق انتفاع از اشیاغبر منقوله مانند حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبورو حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است قانوگذار ایران در این ماده این حق ها را جزء مال غیر منقوله آورده است فقط برای رسیدگی وصلاحیت محاکم آنها را غیر منقول کرده است. این ماده را غیر منقول تبعی مگویند

در اموال منقول

ماده 19 قانون مدنی در تعریف مال منقول می نویسند اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر امکان داشته باشد و در صورت جابه جایی به محل و خود شی ء خسارت و ضرری وار نگردد.و درست می توان گفت متضاد تعریف مال غیر منقول می باشد.

ماده 20 قانون فوق الذکرکلیه قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول معرفی می کند ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. در بیان این ماده می توان گفت در اموال منقول هرجا که خوانده وجود دارد اقامه دعوی خواهد شد و اگر خوانده دعوی مجهول المالک بود هرجا که مال منقول می باشد آ نجا که مال منقول وجود دارد انجا اقامه دعوی خواهد شد ودر مطالب بالا در اموال غیر منقول دیدیم که هر جا اموال غیر منقول وجوذ دارد آنجا اقامه دعوی خواهد شد .

ماده 21 مثال های برای اموال منقول قانونگذار اورده است قانونگذار انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایق ها و اسیاها و حمام های که در روی رودخانه و در یاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه ها که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه عمل آید.

ماده 22.قانونگذار ایران در این ماده مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته باشد داخل در منقول است و اگر در داخل بنا به کار رفت داخل در اموال غیر منقوله می باشد.


منابع: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
نظر :
 

نگار
نام :
 
با سلام.اگر ممکن است با زبانی ساده تر ومثال های واضح توضیح دهید.
نظر :
 

سارا
نام :
 
آیا پول نقد اموال غیر منقول است؟
نظر :
 

ساناز
نام :
 
خیلی خوبه فقط اگه میشه با تست برامون مثال بزنید
نظر :
 

امير
نام :
 
خوبه ولي چرا اينقدر قديمي به نظر ميرسه؟
نظر :
 

رضا
نام :
 
میخواستم بدونم در قانون اصل منقول بودن مال است یا غیر منقول بودن ان.
با تشکر
نظر :
 

k
نام :
 
اصل در اموال بر چیست؟ منقول اند یا غیر منقول؟
نظر :
 

بختیار
نام :
 
درود
آفرین بر تو، خوب است.
نظر :
 

سحر
نام :
 
ایول
خیلی به دردم خورد
مرسی
نظر :
 

علی شعبانی
نام :
 
سلام
خوبه
ولی اگه با مثال های روز و مباحث جدید بتوانید مطلب را ادا کنید ، فکر کنم بیشتر به درد دانشجویان حقوق بخورد.
ممنون
نظر :
 

مصطفی
نام :
 
با سلام اگر ممکن در مورد اموال منقول بیشتر صحبت کنید
نظر :
 

محمد حبیبی
نام :
 
از اطلاعات خوبی که دادی متشکرم اگه ممکنه ساده تر توضیح بده ( عامی نه حقوقی )
نظر :
 

بهروزنورایی
نام :
 
عالی
نظر :
 

سکوت
نام :
 
آیا حقوق و پس انداز هم جزء اموال منقول است؟
نظر :
 

Acc Kean
نام :
 
thanks
نظر :
 

elina
نام :
 
اصل بر اموال منقول است یا غیرمنقول؟
اموال حصری و ثنایی چیست؟
نظر :
 

علی
نام :
 
توضیحات کافی بود سپاسگزارم
نظر :
 

ارزو
نام :
 
وصف غیرمنقول برای اموال منقولی که به واسطه ی عمل انسان استقراریافته صفت اکتسابیست واین وصف همیشگی وانفعال ناپذیر است /چرا اشتباهه این جمله؟
نظر :
 

جمعه نوروز حسن قنبری
نام :
 
کمک بسیارزیادی برای افرادی میکند که نیازبه قانون مدنی دارند تشکر
نظر :
 

اکبر
نام :
 
آیا ماده 17 قانون مدنی حصری است یا تمثیلی چرا؟
نظر :
 

رضوانه
نام :
 
خوب بود مرسی
نظر :
 

عظیم
نام :
 
خیلی واضح کل مطالب رو باتوضیحات کامل بیان کردید مرسی
نظر :
 

مرضوک
نام :
 
ممنونم
نظر :
 

مجید
نام :
 
درموردامواال توضیح
نظر :
 

گلزاریان
نام :
 
بسیار سپاسگزارم عالی بود
کاش ادامه مطالب هم بیان شده بود
نظر :
 

مهدی
نام :
 
ایا اموال منقول نظیر ماشین سواری نیاز به تنظیم سند رسمی در ثبت اسناد دارد و یا تغییر پلاک در راهنمائی و رانندگی مبنی بر مالکیت می تواند باشد
نظر :
 

ساناز
نام :
 
سلام
خسته نباشید
بسیار عالی بود
نظر :
 

عسل
نام :
 
اطلاعاتتون خوب بود
اگر ساده تر بیان کنید من که فردی عامی هستم بهتر متوجه میشوم
با سپاس
نظر :