به سايت وكالت خوش آمديد :: مروري گذرا بر قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت- بخش نخست
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
چهارشنبه - ۱۳ آذر ۱۳۸۷ مروري گذرا بر قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت- بخش نخست
نويسنده : يونس بازرگاني، مديرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

 


اشاره:

صدور اسناد رسمي براي ساختمان هاي مسکوني و زمين هاي کشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يکي از نيازهاي جامعه است. هرچند اين امر ممکن است نهادهاي ذي نفع را با چالش هايي جدي روبه رو نمايد؛ اما هدف اصلي قانون گذار از تدوين قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکيت براي متصرفاني است که از املاک خود براي مدتي بهره برداري مي کرده اند و به واسطه موانع قانوني امکان اخذ سند براي آنها ميسر نشده است. قانوني که نتواند نيازهاي اکثريت جامعه را درخصوص اثبات مالکيت آنها برآورده نمايد، قانوني کامل و بدون عيب نخواهد بود.

 ‌در اين نوشتار، پس از بررسي اهداف قانون گذار از تصويب قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، به بررسي ديدگاه هاي مخالفان و موافقان تمديد اين قانون پرداخته شده و در پايان، پيشنهادهايي درخصوص تمديد مجدد آن ارائه مي گردد.

 

سرآغاز:

قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن که در اين نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت نـامـيـده مي شود، در يک بازه پنج مرحله اي توسط نمايندگان مردم تصويب و تمديد شده و براي اجرا به مراجع ذي صلاح ابلاغ گرديده است.

اين قانون در سال 1310 به تصويب رسيده و در تاريخ هاي 31 تير 1365 (مرحله اول)، 2 دي 1365 (مرحله دوم)، 21 شهريور 1370 (مرحله سوم)، 9 تير 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتي تمديد شده است.

البته در بعضي از کلان شهرها اجراي آخرين مرحله تمديد اين قانون -در زمان نگارش اين مقاله- به اتمام نرسيده است.

مشکلاتي که در محاکم قضايي درخصوص اسناد عادي پيش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوي موانع پيش روي اخذ اسناد رسمي مالکيت (تبديل سند عادي به رسمي) را از سر راه بردارد.

با گذشت بيش از 4 سال از آخرين مهلت تشکيل پرونده (23 آذر 1383) بيشتر پرونده هاي تشکيل داده شده (به غير از موارد کلان شهرها و وجود نقايص در پرونده ها) منتهي به صدور رأي شده اند و با پايان يافتن بررسي آخرين پرونده ها، ديگر به لحاظ قانوني پرونده اي نمي تواند مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد.

نويسنده اين مقاله کوشيده است تا با استفاده از تجربيات ذي قيمت کارشناسان حقوقي و ثبتي و نيز قضات دادگستري که سال هاي متمادي در هيئت هاي نظارت و يا حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي اين قانون داراي تجربه بوده اند و همچنين با اتکا به تجربه چندين ساله اجراي اين قانون، نظريات حقوق دانان برجسته و آخرين آيين نامه ها و استماع ديدگاه هاي مخالفان و موافقان قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، آن را مورد تجزيه و تحليل کلي قرار داده و گوشه هاي تاريک و مبهم قانون مزبور را روشن نمايد، به نحوي که مجريان مقررات در سطح کشور با اشرافي کامل تر شرايط را براي اجراي قانون فراهم کنند. اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول قرار گرفته و صاحب نظران حقوقي و ثبتي، نگارنده مقاله را از نظريات خود بي بهره نسازند.

اين نوشتار موانع و مشکلات موجود و همچنين آراي مخالفان و موافقان تمديد قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت را بررسي کرده و در انتها به ارائـــه راهــکـــارهــاي عـمـلــي درخصوص رفع مشکلات اين قانون پرداخته است.

هدف از تصويب قانون

پس از بررسي و کنکاش در تاريخچه و علت تصويب قانون مصوب سال 1365 و تمديد و انجام اصلاحات مکرر در آن، هدف از تصويب اين قانون را به طور عمده مي توان موارد زير برشمرد:

ماده 147 اصلاحي- تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 بر روي زمين هايي ايجاد نموده اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 خريداري کرده اند و مورد بهره برداري متصرفان مي باشد و ثانياً، به واسطه موانع قـانـونـي، تـنـظـيـم سـند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسر نبوده است.

تفاوت اعياني احداثي بر روي زمـيـن هـا با اراضي کشاورزي و باغ ها در اين است که در اعياني امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ايجاد اعياني پيش از اول فـرورديـن 1370 مـي بـاشد و تاريخ معامله مورد نظر نيست. هدف از اتخاذ اين تدبير نيز آن بوده که وضع ثبتي اعيان املاکي که تا تاريخ اول فروردين 1370 ايجاد شده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها امکان پذير نبوده است، روشن شود؛ در حالي که در مورد اراضي کشاورزي و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاريخ اول فروردين 1370 مي باشد و نيز بهره برداري متصرف مورد نظر است.

پس به طور خلاصه مي توان گفت که در مورد اعياني احداثي بر روي زمين ها، آنچه تعيين کننده است، احداث اعياني تا پيش از تاريخ اول فــــرورديـــن 1370 مـــي بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضي زراعي و باغ ها، خريداري و بهره برداري از آنها تا پيش از تاريخ اول فروردين 1370 مورد نظر است. بنابراين در هر دو مورد، تصرف مـلاک عمل است که به شرح زير تعيين تکليف مي شود:

1-در صـورتي که بين مالک و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف پس از کارشناسي کارشناسان ثبت صادر مي نمايد. (بند يک ماده 147)

2-تعيين تکليف انتقال هاي رسمي و عادي که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز است و ساير مالکان تصرفات متصرف را تأييد مي کنند. در اين صورت نيز رئيس ثبت دستور صدور سند مالکيت را صادر مي کند. (بند 2 ماده 147)

3-تعيين تکليف املاکي که مالکان عرصه و اعيان از يکديگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بيشتر اعيان ملک نظير مازندران مي باشد. (بند 3 ماده 147)

4-تعيين وضعيت ثبتي املاکي که متصرف نتواند سند عادي مالکيت خود را ارائه نمايد. (بند 4 ماده 147)

5-تعيين وضعيت ثبتي املاکي که در مورد تصرف متصرفان آنها اختلاف وجود دارد. (بند 5 ماده 147)

6-مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد. (بند 6 ماده 147)

بندهاي شش گانه بالا درخصوص اقدام قانوني براي هر کدام از شرايط اجراي خود مي باشند. به جز بندهاي اول و دوم، به موضوع ديگر بندها با ارجاع رئيس ثبت به هيئت ماده 2 (ماده 148) اصلاحي در هيئت حل اختلاف آن قانون رسيدگي مي شود.
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
حسین نراقی
نام :
 
سلام
چقدر خوب بود اگر این قوانین دست وپاگیر شفاف میشد. چند سالی است درگیر این قانون هستم وهنوز نتوانسته ام سند بگیرم پس از انحصار وراثت و با در دست داشتن سند قدیمی اداره ثبت میگوید بایستی برای تمدید مجدد این قانون صبر کرد. چون یکی از وراث با این قانون سند گرفته . منهم ملزم به پیروی از این قانون هستم!
نظر :
 

محمددارا
نام :
 
خونمون داره خراب میشه کی ماده 147 اعلام میشه
نظر :
 

سيد محمود رضوي
نام :
 
همچنان منتظريم
نظر :
 

حسين احمدي شاد
نام :
 
بنظربنده بنفع سازمان ميباشدكه تمامي املاك داري سندباشد
نظر :
 

راحله ایزی
نام :
 
خوب
نظر :
 

ا.و
نام :
 
از ماده 147 خبري نشده ما هنوز منتظریم
نظر :
 

بهمن اکرامی
نام :
 
این قانون چه زمانی مجددا تمدیدی خواهد شد ؟ با تشکر
نظر :
 

عقیل قاسم پور
نام :
 
این قانون چه زمانی مجددا تمدیدی خواهد شد ؟ با تشکر
نظر :
 

ظهیری
نام :
 
سلام این ماده 147 چرا نمیاد خسته شدیم چشممامون سفید شد از بس انتظار کشیدیم
نظر :
 

استيري
نام :
 
قانون ماده 147 كي دوباره تمديد خواهدشد
نظر :
 

تقي
نام :
 
کی جواب گو هست جواب بدین ماده 147 کی تصویب میشه؟
نظر :
 

حسني تبار
نام :
 
صبر ايوب نبي (ص) كه نداريم چه شد فوريت دوم اين قضيه
نظر :
 

حبيب حسن زاده
نام :
 
ايا جريمه ماده 100شهرداريها قابل تقسيط بندي هست
نظر :
 

مسعود احمدی
نام :
 
پس از صدور سند به استناد ماده 147 و ثبت آن در دفتر املاک امکان ابطال سند اصداری با ادعای تجاوز به حدود مجاورین وجود دارد یا اینکه ماده 22 ق ثبت در این مورد هم حاکم است .
نظر :
 

فاطمه امینیان
نام :
 
این قانون چه زمانی ابلاغ می شود آیا از طریق رسانه است
نظر :
 

سید بیوک حسینی
نام :
 
دریک شرکت خصوصی کار مکنم باحقوق کم یک زمین خریدام واین زمین با قرض الان ساختم الان هم هرچه به اداره ثبت مراجعه مکنم مگویند ماده 147 تصویب شده ولی حکم اجرا ان نیامده تو خدا یک نفر به ما کمک کند بگوید که این قانون کی به ا اداره ثبت می رسدتا مافقیر وفقرا سند بگیریم و تا وام برداریم
نظر :
 

حسین نراقی
نام :
 
با سلام.وتشکر
این قانون 147 باعث مشکلات در گرفتن سند برایم شده . یکی از ورا| با ماده 147 در سال 1365 سهم خود را سند گرفته حالا که من به پبت اسناد مراجعه میکنم با در دست داشتن سند قدیمی خودم و برای سهم خود سند میخواهم مرا به صبر کردن برای تصویب دوباره قانون 147 راهنمائی میکنند . آیا این قوانین بایستی اینقدر دست و پا گیر ومشکل باشد که چندین سال بایستی منتظر مجلس وتصویب مجدد بود . واقعا نمیدانم مشکل کار کجاست . لطفا راهنائی فرمائید. نراقی
نظر :
 

حبيب حسن زاده
نام :
 
ماده 147كي تمديد ميشود
نظر :
 

اميد
نام :
 
بابا ديگه تمديدش كنيد پدرمون در اومد از بس رفتيم اداره ثبت
نظر :
 

بهنام
نام :
 
از ماده 147 خبري نشده
نظر :
 

هادي
نام :
 
اگه ماده 147 نياد كل زندگيم نابود ميشه 1 كاري كنيد
نظر :
 

اميد
نام :
 
سلام اين قانون دوباره كي از سر گرفته مي شود؟
نظر :
 

جلیل شه پرست
نام :
 
اینجانب زمینی در شیراز دارم و در حال حاضر با اخذ پروانه از شهرداری مسکونی است مدت 3سال است که منتظر تصویب ثبت نام ماده 147 میباشم این ماده که یک فوریت ان در اواخر سال 88 تصویب شد کی وارد مجاس میشود؟تمام زندگی من وبسیاری از هموتنان بسته به تصویب و ارایه این ماده است
نظر :
 

رضا صالحی
نام :
 
ترا به خدا جواب بدین ماده 147 کی تصویب میشه؟
نظر :
 

محمد سعادت
نام :
 
سلام ترا به خدا جواب بدین ماده 147 کی تصویب میشه؟
نظر :
 

رضا عطاری
نام :
 
ترا به خدا جواب بدین ماده 147 کی در مجلس تصویب میشه؟
نظر :
 

فرهد ملکی
نام :
 
ترا به خدا جواب بدین ماده 147 کی تصویب میشه؟
نظر :
 

سامان گو درزی
نام :
 
کی جواب گو هست جواب بدین ماده 147 کی تصویب میشه؟
نظر :
 

محمد عسکری
نام :
 
ای کسانی که وکلای ما در مجلسید به داد ما برسید از دست رفت زندگی ما ترا به خدا جواب بدین ماده 147 کی تصویب میشه؟
نظر :
 

حسین نراقی
نام :
 
سلام
امسال هم داره (1389) تما م میشه بالاخره هنوز مسئولین اندر خم این قانون (147) هستند تا کی باید منتظر شد؟ خدا را شکر که روزی دست خداست!! وگر نه......
نظر :
 

بی خانمان
نام :
 
لطفا بفرمایید چطور میشود با اهالی مجلس تماس گرفت. یقینا خود آقایان مشکل سند ندارند وطبیعتا موضوع بحث ما یادشان نیست.پیشنهاد میکنم یادشان بیاندازیم.قول میدهم اگر در مجلس عنوان شود تصویبش 10 دقیقه کار دارد
نظر :
 

نیما
نام :
 
برای زمین خودم میخوام سند بگیرم چطوری باید اقدام کنم
نظر :
 

امیر نوروزی
نام :
 
با عرض سلام وخدا قوت خدمت شما:
پدر من حدود 33 سال پیش ملکی با متراژ 74.5 متر از 3800 متر خریداری کرد که الان خود اون شخص نیست و سند ملک ما هم به صورت مشاع است که من برای این کار به ثبت اسناد و شهرداری خیلی مراجعه کردم ولی متاسفانه هیچ جوابی نگرفتم گویی باید ;ماده 147 اعلام شود تا کسانی که مشاعی دارند بتوانند ششدانگ بگیرند
سئوال من از حضور شما این است که با توجه به کهنه و کاهگلی بودن ودر حال فرو ریختن دیوار ها وسقف های خانه دیگر چه کاری می توان انجام داد به نظر شما چاره این کار کجاست ؟
جون مادرت شما بگو ما چیکار کنیم ؟؟؟؟
نظر :
 

مصطفی ذاکرزاده
نام :
 
خونمون روسرمون خراب شده ولی خبری از ماده 147 نیست چه کسی از مردم فقیر حمایت میکند
نظر :
 

يتيم زاده
نام :
 
من مشكلات زيادي براي اجرا نشدن اين ماده دارم كي اين ماده عملي ميشود؟آيا اصلا عملي ميشود؟
نظر :
 

رضا
نام :
 
خونمون داره خراب میشه و ستونها داره نشت میکنه کی ماده 147 اعلام میشه
نظر :
 

سیامک
نام :
 
سال 90اومداما ماده147نرسید.عدالت را به سخن نه به عمل اجرا کنید.
نظر :
 

كارشناس ثبت اسناد
نام :
 
مجلس منتظر صدور اسناد اجراي ماده 2 و 56 قانون بهره برداري و حفاظت از جنگلها و مراتع است كه در اراضي ملي از اشخاص تقاضاي ثبت قبول نشود.
در جواب اقاي حسين نراقي عرض مي كنم گرفتن سند ورثه اي ربطي به تمديد ماده 147 ندارد و با كپي مصدق انحصار وراثت و گواهي واريز ماليات بر ارث در اداره ثبت تقاضا مي دهيد.البته چون قسمتي از سند در اجراي ماده 147 براي احدي از وراث سند صادر شده ابتدا بايد تقاضاي تعيين حدود باقيمانده ملك را بدهيد
نظر :
 

عبدالامیرطرفی
نام :
 
توراخدامادئ147رااجراع.کنیدک..اختلف.شرکائ.بئ.خونریزی.شد.است
نظر :
 

طاهره عابد
نام :
 
فكر نميكنم عمر ماكفاف دهد كه تمديد شدن اين قانون 147 را ببينيم
نظر :
 

سیامک
نام :
 
باباتوروخدااین ماده 147تادوباره را بندازین بلکی مو بتونیم یه سند شیش دونگ بیگیریم
نظر :
 

محمود پورنگ
نام :
 
مگر قوانین یک فوریتی میتواند بیش یکماه معطل بماند
نظر :
 

علیرضا
نام :
 
توروخدامن نیازمبرم به سندمالکیت شش دانگ دارم147رابیاریددیگه
نظر :
 

اصغري
نام :
 
زودتر ماده 147رو اعلام كنيد
نظر :
 

اقايي
نام :
 
به نظر من بايد قانون به صورتي باشد كه مهلت نداسته باشد مثلا الزام به گرفتن سند ششدانگ براي مالكين مشاعي به صورت اجباري و همزمان
نظر :
 

محمد زارعی
نام :
 
باسلام آپولو که نمی خوان بسازند یک تصویب چقدر کارداره بابا مشکل مردم راحل کنید ثواب دنیاوآخرت داره
نظر :
 

کاظم صغیری
نام :
 
بسیارقانون خوبی است بشرطی که مجری قانون. قانون رادرست اجراکندنه سلیقه ای اجراکند
نظر :
 

کریم
نام :
 
ماده از زمان تصویب تاکنون اجرا نشده ؟ چرا اینطور باید باشد دیگه برای چه تصویب شده اگر از آن نتوان استفاده کرد دیگر چیزی به آخر سال نمانده وهنور هم اجرانشده
نظر :
 

عربي
نام :
 
نميرم تا ببينم ماده 147 ابلاغ و اجرا بشه!
نظر :
 

علي
نام :
 
فكر كنم نتيجمون بايد سند بگيره
نظر :
 

ابراهیم ص. س.
نام :
 
از مقام عظمای ریاست قوه قضاییه خواهشمندیم دستور اجرای ماده 147را صادر فرمایند به خدا طاقتمان دیگر تمام شده خانوواده مان دیگر از هم می پاشد رضای خدا وخلق خدا را هم در نظر بگیرید من که در توانایی و توانمندی و کاردانی آقای لاریجانی شکی ندارم
نظر :
 

حیدریان
نام :
 
مواردخوبی ذکر شده است. اما شرایط تهیه وتکمیل مدارک جهت ارایه به ثبت به صورت کامل بیان نشده است
نظر :
 

فرهاد
نام :
 
ميگند اعلام شده ازرسانه ها شنيديم اما اداره كه ميريم ميگه هنوز اعلام نشده ،خبري نيست،جالبه كه باوجود اين همه پيشرفت انترنتي ازشهري به شهر ديگر اينهمه فرقه
نظر :
 

محسن اسماعیلی
نام :
 
اصالت قولنامه که طی آن سند صادر میشود را چه کسی تائید میکند قولنامه های فاقد اعتبار چطور مشخص میشود
نظر :
 

حسن اسماعیلی
نام :
 
قولنامه های دست مردم دارم ولی معامله نشده است و پولی هم نگرفته ام باید چکار کنم که طی ماده 147 سند دریافت نکنند
نظر :
 

عباس اسماعیلی
نام :
 
منزل شراکتی که از مادرمان به وراث ارث رسیده ولی برادرمان دو دانگ ان در قباله زنش بوده ولی کل منزل را بدون اطلاع طی ماده 147 قبلی بنام خودش سند گرفته تکلیف چیست
نظر :
 

علی ظهیری
نام :
 
ماده 147 ثبت نام کرده
نظر :
 

شهروندی از کرمان
نام :
 
مدت 6 سال دارند بهمون قول میدن که....
نظر :
 

نام :
 
واقعآ مجریان ماده 147 شایستگی زشت ترین ناسزا هارا دارند!!!!!!!!!!!!!!!
نظر :